Types Signs & Characteristics of Human Nafs

Nafs-e-Amara

Nafs-e-Lawama

Nafs-e-Mulhama inspired Nafs

Nafs e-Mardiyya – Pleasing Nafs

Nafs e-Mutma’inna

Nafs e Safiyya & Kamila

Nafs e Radiya The Pleased Nafs


Comments are Closed